ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
 

กำหนดแจกเบี้ยยังชีพวันที่ 9 มกราคม 2562

เขียนโดย   คุณ จนท.อบต.

วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 16.30 น. [ IP : 118.174.169.29 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)