อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง
 
ที่ตั้ง : ม.๑ บ้านร่องมะดูก ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
ข้อมูล : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลหูช้างมีอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง หมู่ ๑ บ้านร่องมะดูก เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ฯ มีสัตว์นานา ประเภท จึงเป็นสถานที่เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอนาคตประชาชนในพื้นที่ สามารถมีรายได้เสริมจากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน นอกจากนี้ยังมีซุ้มให้นั่งเล่น และส่วนหย่อมเล็ก ๆ เป็นที่พักผ่อนหย่อยใจ
 
 
ผู้เข้าชม 2103 ท่าน