หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน ๑๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มี.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มี.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มี.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม วันที่ 8 มีนาคม 2562   8 มี.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   6 มี.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มี.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มี.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มี.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มี.ค. 2562 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 99