ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 09.05 น. โดย คุณ นุสรา จีนแดง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน