ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 09.03 น. โดย คุณ นุสรา จีนแดง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน