ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 35 คน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 13.07 น. โดย คุณ สุนทรา ไม้สนธิ์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน