ปรับปรุงน้ำประปามีกลิ่นเหม็นหมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คุณ นุสรา จีนแดง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย